Czy odwrócona osmoza usuwa z wody bakterie?

Filtrowanie wody - konieczne czy zbyteczne
Filtrowanie wody – konieczne czy zbyteczne?
Lipiec 23, 2018
Pokaż wszystkie

Jak wiadomo, jakość wody, która płynie z kranu w naszym domu jest naprawdę różna z uwagi na wiele różnych czynników. Jedna wszyscy chcieliby mieć wodę, która jest jak najlepszej jakości. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest to niezwykle ważne dla naszego zdrowia. Nadmieńmy, że odwrócona osmoza jest metodą otrzymywania wody pitnej jak najwyższej jakości, Metodę tę stosują również producenci wody butelkowanej. Istotny jest także fakt, że filtry, można zamontować pod kranem.

Wspomniane filtry, używając ciśnienia wody przepuszczają jedynie cząsteczki wody. W taki właśnie sposób z roztworu mającego większe stężenie, czyli brudnej wody, otrzymujemy roztwór o mniejszym stężeniu, czyli czystą wodę. Istotny jest fakt, że z wody zostają usunięte metale ciężkie, a także piasek, rdza, zanieczyszczenia mechaniczne, jak również wirusy oraz bakterie. Trzeba podkreślić, że filtr odwróconej osmozy daje możliwość zatrzymania od 95% aż do 99,8% wszelkich substancji. Tego rodzaju filtry są niezwykle skuteczne, jednakże woda do przefiltrowania musi mieć właściwą temperaturę (a dokładniej mówiąc od 5 do 30 stopni C).

W innym przypadku może dojść do zaburzenia całego procesu filtracji albo uszkodzenia błony osmotycznej. Trzeba pamiętać, o odpowiedniej temperaturze wody, żebyśmy mogli mieć pewność, że przefiltrowana woda jest najwyższej jakości.

Odwrócona osmoza a proces uzdatniania wody

Należy dodać, że relatywnie szybko zwrócono uwagę na potencjał odwróconej osmozy odnośnie uzdatniania wody. Zauważmy, że jest to prosty sposób. Co więcej, nie trzeba tutaj używać żadnych chemikaliów, aby otrzymać bardzo czystą wodę.

Zauważmy, iż proces ten, w zależności od zastosowanych membran Canada Lookup Telephone Numbers , a także jakości wody, może usunąć nawet około 99% rozpuszczonych substancji znajdujących się w wodzie. Otrzymamy więc wodę, która jest pozbawioną praktycznie rzecz biorąc jakichkolwiek składników. W takiej wodzie, z całą pewnością nie będą znajdowały się żadne bakterie.